هنرهای تجسمی دکتر

آثار نقاشی 

آثار خطاطی

آثار فرفورژه