آرشیو برچسب ها : جراحی زیبایی گوش

اتوپلاستی در ماه سوم جنینی برجستگی گوش افزایش پیدا میکند و تا انتهای ماه ششم چین های طبیعی گوش شکل میگیرد، هر اتفاقی در طول این تکامل گوش بیفتد باعث میشود گوش برجسته ایجاد میشود. شایعترین اختلال ایجاد نشدن چین آنتی هلیکس و به دنبال آن پهن شدن کونکا است که پهن شدن کونکا میتواند […]